Wie zit er achter Rekentube?

Mijn naam is Henk Vegter. Ik ben geboren op 10 augustus 1968. Mijn ouderlijk huis staat in het Groningse dorpje Kiel-Windeweer. In januari 1999 ben ik in Lelystad als wiskundeleerkracht begonnen op een vmbo groen school. Vanaf 2008 geef ik les binnen het voorgezet speciaal onderwijs. Hier sta ik momenteel als vakleerkracht rekenen en wiskunde voor de klas. Ik geef les aan drie scholen op het niveau van praktijkonderwijs tot en met vwo klas 4. Als rekenspecialist van de Eduvier onderwijsgroep probeer ik wiskunde en rekenen zowel binnen als buiten het speciaal onderwijs op een hoger niveau te brengen. Ik heb een tweedegraads lesbevoegdheid voor wiskunde.

Tijdens mijn master sen opleiding van 2013 tot 2015 heb ik onderzoek gedaan naar de automatisering van tafels bij leerlingen van 12 tot 14 jaar. In het vmbo blijkt de ontwikkeling van tafelvaardigheden nog steeds mogelijk op basis van begripsvorming. Ter ondersteuning van mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van instructiefilmpjes die ik via YouTube als huiswerk mee geef. 

 
Met de komst van de rekentoets en de versnelde digitalisering in de wereld van het onderwijs, merk ik dat video ondersteuning voor zowel leerkrachten als leerlingen verhelderend kan werken. Door de combinatie van rekenen en YouTube is eind 2015 RekenTube ontstaan. 

Zowel de kwaliteit van de films als de kwaliteit van de instructie is in voortdurende ontwikkeling. Voorlopig ligt mijn prioriteit bij het ontwikkelen van nieuw materiaal, alvorens oud materiaal te verbeteren. Uiteraard sta ik open voor tips en feedback. Wilt u, op welke manier dan ook, een bijdrage leveren aan Rekentube, neem gerust contact op.