Wiskunde

In het submenu zijn de onderwerpen verdeeld per leerjaar. De onderwerpen van leerjaar 1 en 2 vmbo zijn gebaseerd op de methode Getal en Ruimte, twaalfde editie. Leerjaar 3 en 4 geven de onderwerpen weer van Getal en Ruimte, de tiende editie. Voor havo 4 en vwo 4 is onderscheid gemaakt tussen wiskunde A en wiskunde B. Deze filmpjes zijn samenvattingen van de hoofdstukken, zoals die staan in de methode van Moderne wiskunde, de elfde editie. Kijk in de submenu’s hierboven voor het juiste leerjaar.

Naast uitlegfilmpjes zie je in het submenu ook een aparte pagina voor uitleg over rekenmachines en tot slot zie je een pagina met het “probleem van de week”. Hier zie je voor elke week een uitdagende opgave staan. Ook de oplossingen voor de opgaven staan in een document op deze pagina.

Uiteraard zijn er meer onderwerpen dan dat er op de website staat. Om te kijken of jouw onderwerp er ook tussen staat, kan je uiteraard rechtstreeks zoeken binnen het YouTube kanaal van Rekentube.